Bolesť chrbta súvisí aj s trápením a stresom

Bolesť chrbta mnohí podceňujú, trápi až 80% obyvateľstva. 

Čo bolesť chrbta o človeku hovorí? 

Okrem zdravotných predispozícií najmä to, že:

 – máte nesprávne držanie tela

 – nesprávne sedíte

 – máte zlé návyky stravovania 

 – máte málo pohybu

 – máte stres alebo vás niečo trápi

V tomto období koronakrízy, sedavej práce z domu, minimalizovania pohybu (a veľkých finančných ťažkostí) sa bolesť chrbta u našich pacientov objavuje ešte viac. 

Chtrbát a chrbtica nesú ťažisko tela, nevieme bez nich fungovať. 

Bolesti sa nedajú odstrániť jednou tabletkou, ani jedným cvičením. NETREBA ICH POTLÁČAŤ, ale LIEČIŤ. 

V Poliklinike Mlynská dolina vám ponúkame niekoľko metód, od fyzioterapie, bankovania, akupunktúry, až po techniku McKenzie so skúseným neurológom MUDr. Gorthom. 

Leave a reply