Klientom ponúkame možnosť zakúpiť si celoročnú zdravotnú starostlivosť v ambulancii všeobecného lekára alebo v gynekologickej ambulancii. Podmienkou je kapitácia.
Všeobecný lekár pre dospelých, Gynekologická ambulancia, Príplatok ku gynekologickej karte v prípade tehotenstva