Klientom ponúkame možnosť zakúpiť si celoročnú zdravotnú starostlivosť v ambulancii všeobecného lekára alebo v gynekologickej ambulancii. Podmienkou je kapitácia.
Všeobecný lekár pre dospelých, Gynekologická ambulancia. Viacej informácii Vám poskytneme na telefónnom čísle 0903 99 88 44.