Našim klientom ponúkame možnosť zakúpiť si program celoročnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých.

Podrobné rozsahy týchto programov nájdete v prílohách podľa zdravotnej poisťovne.