Našim klientom ponúkame možnosť zakúpiť si program celoročnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých.

Viacej informácii Vám poskytneme na telefónnom čísle 0903 99 88 44.

Podrobné rozsahy týchto programov nájdete v prílohách podľa zdravotnej poisťovne.