CELOROČNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ – VšZP, Union, Dôvera

 • Celoročná zdravotná starostlivosť pre dospelých
 • Celoročná zdravotná starostlivosť pre dospelých – prolongácia
 • Celoročná zdravotná starosltivosť 1 + 1
 • Celoročná zdravotná starosltivosť 1 + 1 – prolongácia

CELOROČNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V JEDNEJ AMBULANCII (podmienka kapitácia) – VšZP, Union, Dôvera

 • Všeobecný lekár pre dospelých
 • Gynekologická ambulancia
 • Príplatok ku Gynekologickej karte v prípade tehotenstva

NADŠTANDARDNÁ PREVENTÍVNA PREHLIADKA

 • Základná prehliadka (rozbor krvi, EKG, interné vyšetrenie, písomná záverečná správa, konzultácia s lekárom ohľadom výsledkov)
 • Klient si môže k základnej prehliadke zvoliť z nižšie uvedených vyšetrení:
 • Pľúcne vyšetrenie
 • Otorinolaryngologické (ORL) vyšetrenie
 • Diabetologické vyšetrenie
 • Neurologické/ortopedické vyšetrenie
 • Očné vyšetrenie
 • Dermatologické vyšerenie
 • Vyšetrenie u lekára FBLR (fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia)
 • Gynekologické/urologické vyšetrenie
 • Ultrasonografické vyšetrenie

BALÍKY SLUŽIEB

CENNÍK SLUŽIEB