SZS, odbor rádiologický laborant, ukončila v roku 1968 v Bratislave. Po ukončení štúdia nastúpila do DFNsP, vysunuté pracovisko Kramáre, kde snímkovala bežne snímky, asistovala pri vyšetreniach uropoetického traktu (urografia, cystografia), zažívacieho traktu (ezofagografia, pasáž, irigografia) pri skiaskopii na operačných sálach repozície kosti. Po ukončení postrgraduálneho štúdia (1975) bola preradená na rádiologické pracovisko Úprkova, kde snímkovala bežne snímky(pľúca, kosti, srdce), asistovala pri vyšetreniach uropoetického traktu, zažívacieho traktu a pri katetrizačných a iných výkonoch srdca. V roku 1988 pracovala na rehabilitačnom odd. pri MZ SR Cilistov, od roku 1989 pôsobila v DFN Bratislava. Po vzniku DFNsP Limbova 1, Bratislava, od roku 1991 - 2013, pracovala na rádiodiagnostickom odd. DFNsP, kde vykonávala vyššie uvedené výkony a výkony na CT pracovisku. Od augusta 2014 pracuje na RTG pracovisku v Poliklinike Mlynská dolina. Online objednanie