Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pracovala ako sekundárny lekár na Klinike detskej chirurgie v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave. V roku 1987 prestúpila na Kliniku detskej ORL v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, kde pracuje doteraz na skrátený úväzok. V r. 1989 získala atestáciu z otorhinolaryngológie a neskôr nadstavbovú atestáciu z detskej orl. Od roku 1995 pracovala aj ako odborný asistent na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vo funkcii zástupca prednostu Detskej ORL kliniky pre vedu, výskum a vzdelávanie. V roku 2006 získala titul PhD. Získala bohaté a mnohoročné skúsenosti v rámci operatívy a ambulantnej praxe v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou. Absolvovala veľa stáží, kurzov a seminárov doma a v zahraničí. Je autorkou a spoluautorkou vyše sto našich a zahraničných publikácii, prednáša na našich a zahraničných odborných fórach, medzinárodných kongresoch, venuje sa aj vzdelávaniu iných zdravotníckych pracovníkov. Špecializuje sa na diagnostiku a chirurgickú liečbu všetkých vrodených vývinových anomálii v orl oblasti, na tumory a opuchy na krku u detí. Vďaka dobrej komunikatívnosti a schopnosti ľahko laicky vysvetľovať problémy z orl oblasti, často ju je vidieť v reláciách RTVS a Markíze.
U nás hrdlo nebolí, nos netečie a ucho všetko počuje.