Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, pracovala ako lekár na I.detskej klinike NsP Bezručova. V roku 1997 získala špecializáciu v odbore pediatria. Od r. 1998 do 10/2017 pracovala ako lekár na oddelení Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UNB Bratislava – Antolská 11, kde sa venovala práci pri lôžku dospelého pacienta, tak práci v ambulancii a konziliárnej činnosti detí aj dospelých. V r. 2002 získala špecializáciu v odbore FBLR a v r. 2004 certifikát v odbore dorastové lekárstvo. V rokoch 2005-2007 pôsobila ako externý pracovník Katedry fyziatrie a rehabilitácie LFUK, kde sa podieľala na výučbe fyzioterapeutov. Absolvovala množstvo doplnkových vzdelávacích kurzov, ako využitie DNS podľa Kollářa v pediatrii, kurzy myoskeletálnej medicíny pre pokročilých podľa konceptu Pražskej školy, kurz SM systém, 2-ročný kurz špecializačného štúdia v manuálnej terapii, kurz tapingu a kineziotapingu... Od r. 2009 sa začala postupne venovať akupunktúre po absolvovaní kurzov na SZÚ a v r. 2017 získala špecializáciu ako lekár – akupunkturista na Ústave tradičnej čínskej medicíny SZU Bratislava.