Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pracovala na Centrálnom prijímacom oddelení FN Ružinov. V rámci predatestačnej prípravy pôsobila aj na Internom oddelení FN Ružinov. V roku 2001 získala atestáciu v odbore Interná medicína a v roku 2005 EU atestáciu v odbore Všeobecné lekárstvo. Odborné skúsenosti a vedomosti získavala a získava z ambulantnej praxe ako aj z množstva odborných kurzov a domácich aj zahraničných kongresov. Je členkou Slovenskej lekárskej komory. Lepšie chorobám predchádzať ako ich liečiť