Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave pracoval ako lekár interného oddelenia v Malackách (1976 – 1977). Následne, od roku 1977 – 1997, ako lekár I. neurologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Bratislave. Počas tohto pôsobenia, v roku 1982, získal atestáciu v odbore neurológia. V rokoch 1997 – 2004 pracoval ako neurológ polikliniky BSK, v rokoch 2004 – 2008 ako neurológ vykonávajúci samostatnú prax. Od roku 2008 pôsobil ako neurológ neštátnej ambulancie Neurall, spol. s.r.o., od roku 2013 pôsobí ako neurológ ambulancie Medicínskeho zariadenia Mlynská dolina, s.r.o. Zúčastnil sa mnohých kongresov a odborných seminárov v SR i v zahraničí. Participoval vo vedecko-výskumnej činnosti pre celoštátny cerebrovaskulárny program (1977 – 1997).