MUDr. Katarína Podobová ukončila štúdium medicíny na Jeseniovej Lekárskej fakulte UK v Martine v roku 1996. Špecializáciu 1. stupňa v odbore očné lekárstvo absolvovala v r. 1999, špecializáciu 2. stupňa v tomto obore v roku 2005. Od roku 1996 do roku 2015 pracovala ako očný lekár v Ústrednej vojenskej nemocnici Ružomberok, kde sa okrem všebecnej oftalmológie venovala diagnostike a liečbe ochorení sietnice a zadného segmentu oka so zameraním na diabetických pacientov. V rokoch 2015 až 2017 pracovala v Centre mikrochirurgie oka v Bratislave ako odborný lekár, kde robila predovšetkým laserové ošetrenia predného a zadného segmentu oka. V našom medicínskom zariadení pracuje od januára 2018, o.i. vykonáva OCT vyšetrenia sietnice a PS oka . Je členkou viacerých odborných spoločností, pravidelne sa zúčastňuje vedeckých odborných podujatí u nás i v zahraničí. Hovorí nemecky a anglicky.