Lekársku fakultu UK v Bratislave absolvovala v r.1991. 5 rokov sa venovala internej medicíne a od r.1996 oftalmológii. 1.atestáciu absolvovala v r.1998 a 2.atestáciu v r.2004. Pracovala na očnom odd. NsP v Pov. Bystrici, na Očnej klinike UNB Antolská a v ambulantnej oblasti i s konziliárnym zameraním pre iné medicínske odbory /neurológia, vnút.lekárstvo,../. Má dlhodobú prax s predpisom okuliarov, liečení zápalov predného segmentu očí, s vyšetrovaním očného pozadia u pacientov s artér.hypertenziou, diabetes mellitus, ../, liečbou glaukomu, liečbou povrchových úrazov očí /cudzie telieska, erózie rohoviek,../, ako aj s uskut. očných preventívnych prehliadok pre zamestnávateľov, vyjadrenie k prac.spôsobilosti, k vedeniu motorových vozidiel. Spokojný, vyliečený pacient = pre lekára najväčšia radosť.