Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v r.1995 pracovala na neurologickom oddelení FN v Trnave. Atestáciu získala v odbore neurológia. Od r.2004 vykonáva ambulantnú prax v odbore neurológia v Bratislave. Ako člen Slovenskej lekárskej komory sa zúčastňuje rôznych odborných podujatí s cieľom získať a rozširovať vedomosti vo svojom odbore. Venuje sa aj novým inovatívnym konceptom pri liečbe bolesti pohybového aparátu.
V zdravom tele zdravý duch.