Po ukončení štúdia na LFUK do atestácie pracovala v Centre výskumu zdravia ženy a dieťaťa Výskumného ústavu lekárskej bioniky. Po atestácii ako ambulantný gynekológ v Šamoríne, neskôr v Bratislave, od augusta 2012 v poliklinike Mlynská dolina . Pravidelne sa zúčastňuje európskych i svetových kongresov a kurzov . Je členkou SLS , SLK , SGPS.  
Riešime problémy tam, kde iní hľadajú potešenie.