Štúdium ukončil na Lekárskej Fakulte UK v Martine v odbore všeobecné lekárstvo. Pracoval na pľúcnej klinike vo Fakultnej nemocnici na Mickiewiczovej v Bratislave, kde ukončil atestáciu v odbore pľúcnych chorôb a doktorandské štúdium. Má viacročnú prax na pľúcnej klinike a na klinike pľúcnej onkológie v Podunajských Biskupiciach a v Ružinove. Je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti a členom Slovenskej lekárskej komory. Online objednanie