V roku 1974 ukončila vysokoškolské vzdelanie na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Následne v roku 1978 získala špecializačnú atestáciu v internej medicíne 1. stupňa a v roku 1978 2. stupňa – obe na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. V roku 1998 absolvovala „Advanced Palliative Care Course, International School for Cancer“ na Oxford University a v roku 2008 získala špecializačnú atestáciu v klinickej onkológii na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Svoju profesnú kariéru začala z pozície sekundárneho lekára II. Internej kliniky Dérerovej NsP, Limbova ul. V Bratislave, Ústav národného zdravia mesta Bratislavy (1974), neskôr v rokoch 1978 až 1995 pôsobila, ako odborný asistent na Katedre ošetrovateľstva, Slovenskej zdravotníckej unuverzity v Bratislave a zároveň, ako samostatne pracujúci lekár – internista na IV. Internej klinike NsP Staré Mesto, Bezručova ul., Bratislava. Roky 1985-1986 znamenali pracovnú zmenu, keď profesne pôsobila v Bengházi v Líbyi ako lekár – internista. V rokoch 1995 až 2015 pracovala, ako samostatne pracujúci lekár – internista a onkológ v NOU Bratislava na oddelení paliatívnej starostlivosti, pričom svoje nadobudnuté skúsenosti zúročovala najmä v rámci onko-paliatívnej a onko-internistickej konziliárnej činnosti. Napriek svojmu vysokému pracovnému nasadeniu, si počas celej svojej pracovnej kariéry vždy našla a stále nájde čas na študentov medicíny – či už, ako školiteľ/oponent záverečných kvalifikačných prác, svoje časom nadobudnuté teoretické poznatky a východiská aplikuje do praxe formou bohatej publikačnej činnosti a jej diskusné príspevky sú na domácej i medzinárodnej scéne vždy odborným publikom vysoko hodnotené. Online objednanie