Po ukončení štúdia medicíny na Lekárskej fakulte UK v Bratislave pracovala na internom oddelení NsP Bratislava vidiek od roku 1972 do roku 1982. V roku 1976 získala špecializáciu v odbore interná medicína, v roku 1981 atestovala v odbore všeobecné lekárstvo a v roku 1986 získala atestáciu 2. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo obhajobou atestačnej práce tematicky zameranej na choroby štítnej žľazy. Od roku 1982 pracovala ako praktický lekár pre dospelých v okrese Bratislava vidiek a od roku 1986 pracovala v Bratislave na NsP Bezručova v Bratislave. Neštátnu, súkromnú ambulanciu všeobecnej zdravotníckej starostlivosti pre dospelých si otvorila v roku 1991 a pôsobila v nej do roku 2015. Odvtedy pracuje ako všeobecný lekár pre dospelých v súkromných zdravotníckych zariadeniach. Pravidelne sa zúčastňuje odborných seminárov a konferencií, kde si rozširuje svoje odborné portfólio.