Od ukončenia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pracuje na Psychiatrickej klinike LFUK a UNB , Bratislava. Posledných temer 10 rokov sa venuje diagnostike a liečbe PPP, najprv na špecializovanom lôžkovom úseku na liečbu porúch príjmu potravy a od roku 2010 vedie špecializovanú ambulanciu na liečbu porúch príjmu potravy. Má atestáciu v odbore psychiatria a detská psychiatria.