Po ukončení LFUK  v Bratislave pracovala na I. internej klinike LFUK a UNB, kde získala prax z internej medicíny a atestovala v odbore Diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy. Od r. 2017 pracuje v ambulantnej sfére ako diabetológ. V diabetologickej ambulancii poskytujeme diagnostiku, vyšetrenie a cielenú liečbu dospelého diabetického pacienta (Diabetes mellitus 1. a 2. typu), vrátane jeho edukácie z hľadiska režimových opatrení, manažment pacientov na liečbe inzulínovou pumpou,  liečbu porúch metabolizmu lipidov, metabolického syndrómu, starostlivosť o pacientky s gestačným diabetom.       Po ukončení bakalárskeho štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave začala pracovať u nás na poliklinike. V magisterskom štúdiu ďalej pokračuje na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktoré bude končiť v roku 2021. Vedomosti si rozširuje aj absolvovaním rôznych kurzov vo svojom odbore, mimo školy. Absolvovala kurzy ako Vysoká škola strečingu, Svalové dvojičky I, Svalové dvojičky II, bankovanie a moxovanie. V oblasti fyzioterapie sa venuje ako dospelým, tak aj deťom. Využíva metodiky ako Kaltenborn, Brunkowa,  prvky DNS,  jógy  , cvičenia s balančnými pomôckami, špeciálne antiskoliotické cvičenia. Samozrejmosťou je využívanie základných  uvoľňovacích techník, strečingových  cvičení a vrámci individuálnej liečebnej rehabilitácie   aj aplikácia mäkkých techník. V našom zartiadení je   možnosť absolvovať aj  terapiu bankovaním.