Absolvent LFUK – 1983 . Atestácia :
  1. atestácia z gynekologie – 1986
Atestácia z klinickej onkologie – 1996
  1. atestácia z gynekologie  – 1998
    Zamestananie : Nemocnica  - KCHŽ – Limbova 3   od roku  august 1983 do roku jun1990 OUSA , Heydukpova 10, - od roku jul1990- do dec. 2008 Od jan . 2009 – ambulantná sfera  - Medifera ........