Sme tu stále pre Vás!

Napriek vyhlásenému NÚDZOVÉMU STAVU na Slovensku s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu a na ochranu verejného zdravia sme OTVORENÍ A SME TU PRE VÁS !

Z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie ordinujeme od 7:00 do 14:00 hod.

Všetkých, Vás, ktorí máte záujem absolvovať vyšetrenie či prehliadku v našom zariadení naši lekári  po zhodnotení akútnosti vyšetrenia, zhodnotenia rizík a dôsledkov, pokiaľ je to  možné, určite vyšetria!  

Rešpektujte pokyny verejných autorít proti šíreniu COVID-19 !


…………………………….
Vstup do polikliniky je možný iba s rúškom.

Leave a reply