Našim klientom ponúkame možnosť zakúpiť si nadštandardnú preventívnu prehliadku.
Základná prehliadka (rozbor krvi, EKG, interné vyšetrenie, písomná záverečná správa, konzultácia s lekárom ohľadom výsledkov)
Klient si môže k základnej prehliadke zvoliť doplňujúce vyšetrenia podľa vlastného výberu.