S neplodnosťou k fyzioterapeutke!

Ženy alebo páry, ktorým sa nedarí počať dieťa, nemusia hneď utekať do centra pre liečbu neplodnosti. Často stačia oveľa menej invazívne metódy, aby priletel dlho očakávaný bocian.  

V prvom rade by sa ženy túžiace sa stať matkou mali začať zaoberať starostlivosťou o svoje panvové dno. 

Neplodnosť žien a mužov je novodobý fenomén, počet sterilných párov sa každým rokom zvyšuje. V súčasnosti štatistiky uvádzajú, že tento problém rieši každý 7. pár.

Jedným z dôvodov sú anatomické nedostatky (spôsobené genetickou predispozíciou, rýchlym a nezdravým životným štýlom, pokročilým vekom oboch potenciálnych rodičov, nedostatkom pohybovej aktivity, nadmerným stresovým zaťažením, obezitou…). Tie je potrebné naozaj riešiť so špecialistom. 

Počatiu však môže brániť aj funkčná porucha – spermiogram je dobrý, vaječníky sú priechodné…, napriek tomu to nejde!

Často je problém inde (inde v tele). Napríklad sú oslabené svaly panvového dna alebo bloknutie rebier či chrbtice, čo môže spôsobiť spasmus (zvyšené svalové napätie) v oblasti brušných svalov či panvy. Tento svalový väzivový “disbalans” spôsobuje poruchu prekrvenia vnútorných orgánov, pohyblivosť bunkových štruktúr a svalov vajcovodov, čo vedie k neplodnosti ženy. Fyzioterapeut hľadá a nájde odchýlky, ktoré by mohli mať vplyv na plodnosť. 

Sleduje držanie tela, prehmatáva hrudník, rebrá, sleduje dýchanie. 

Fyzioterapeutickú liečbu netreba podceňovať, je známa a uznaná ministerstvom zdravotníctva už od roku 1991 a malo by to byť prvým krokom, prvou metódou pri liečbe neplodnosti. Od tých čias prešla aj samotná metóda novými štúdiami, je obohatená o nové metodiky a má výborné výsledky. 

Leave a reply