1. Môžete sa rozhodnúť či si zakúpite program celoročnej zdravotnej starostlivosti alebo si budete hradiť jednotlivé vyšetrenia

2. Ak sa rozhodnete kúpiť si program celoročnej starostlivosti, pracovníčky recepcie Vám poskytnú podrobné informácie o rozsahu a zvýhodnených cenách pre rodiny a seniorov. Informácie nájdete aj na našej webovej stránke alebo Vám ich na vyžiadanie pošleme.

3. Pokiaľ budete naše služby využívať ako samoplatiteľ, pri telefonickom objednávaní dostanete informáciu o výške poplatku za nadštandard pri vyšetrení. Výška poplatku závisí od toho či má ambulancia zmluvu so zdravotnou poisťovňou.

4. Objednať na vyšetrenie sa môžete:
Telefonicky:  +421 2 3231 3020, +421 2 3231 3025, +421 911 392 220, +421 910 911 230
E-mailom:  recepcia@klinikamd.sk
Osobne: Staré Grunty 56, Bratislava