Firemným klientom, našim obchodným partnerom,  je k dispozícii  profesionálny tím kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov, poskytujúcich špičkové služby, spoľahlivý servis a vysokú  kvalitu za prijateľné ceny.

Ponúkame testovanie i očkovanie firemných zamestnancov proti COVID 19 formou výjazdu zdravotníckeho personálu priamo na prevádzke klienta  vo vopred dohodnutom čase s klientom. Odber vzorky  prebieha rýchlo, ( cca 2  minúty na jedného zamestnanca), podľa vopred stanoveného harmonogramu.

Naši spokojní klienti ďalej využívajú služby:

–  komplexnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom celoročnej karty

–  nadštandardných / neštandardných lekárskych prehliadok (napr. profesionálni športovci a pod.)

–  lekárskych prehliadok v rámci pracovnej zdravotnej služby.

V prípade akýchkoľvek otázok je Vám k dispozícii naše obchodné oddelenie: Ing. Peter Hoták +421 903437021, peter.hotak@klinikamd.sk